Giới thiệu - Doanh Nhân Miền Bắc

Header Ads

test

Giới thiệu

Cộng đồng doanh nhân miền Bắc được thành lập từ 2018 bao gồm những doanh nhân kinh doanh và sinh sống ở miền Bắc Việt Nam.

Website chính thức: http://www.doanhnhanmienbac.com/

Wesbsite chia sẻ kiến thức về kinh doanh : marketing, sales, quản trị nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng doanh nhân kinh doanh tốt hơn từ đó đóng góp cho xã hội nhiều hơn.

Ban điều hành cộng đồng doanh nhân miền Bắc

Không có nhận xét nào